Сайт тәртібі

Осы Тәртіп «Jaraina.kz» ақпараттық порталына орналастырылған ақпараттар мен материалдарды қолдану мен комментарийлерді модерациялаудың шартын анықтайды.

Ақпараттар мен материалдарды қолдану туралы

«Jaraina.kz» ақпараттық порталына орналастырылған өзге сілтемелердегі мәтіндік және графикалық, фото және бейнелік ақпараттар мен материалдардың құқық иесі бірінші дерек көзі-сайттары болып табылады. Аталған материалдарға қатысты барлық сұрақтар бойынша сол түпкі ақпарат көзіне хабарласқан жөн.

Өз кезегінде, «Jaraina.kz» ақпараттық порталының өз материалдары өзге ақпараттық сайттарда ресурс бренді көрсетіліп, тиісті гиперсілтеме материалдың бас тақырыбында немесе бас абзацында көрсетілген жағдайда қайта басылуына болады.